GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA “IT VEŠTAK”

itv-memo

Upućuje Vam:

P   O   Z   I   V

za Godišnju skupštinu

Na osnovu Statuta Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije  IT VEŠTAK zakazujemo Godišnju skupštinu u sredu, 21. decembra 2016.god. sa početkom u 13 časova, u sali Privredne komore Beograda, sala na međuspratu, Kneza Miloša 12.

DNEVNI RED

 

 1. Svečano otvaranje Skupštine – pozdravni govor
 2. Izbor radnih tela zasedanja Skupštine
 3. Izveštaj o radu u prethodnom sazivu IO
 4. Finansijski izveštaj
 5. Izveštaj Nadzornog odbora.
 6. Predlog plana rada za 2017. godinu
 7. Izbor organa Udruženja
 8. Razno
 9. Koktel

 

Pozivamo Vas da prisustvujete Skupštini koja se održava u 14-oj godini od osnivanja Udruženja.

Molimo Vas da informaciju o svom dolasku ili sprečenosti pošaljete na  e-mail Udruženja: [email protected]

 

ZAKLJUČCI sa regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH-16

zitehOrgLogo-1

          Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije 3. juna 2016. godine u Privrednoj komori Srbije održalo je šesto po redu regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH-16, sa ciljem da se javnosti ukaže na rapidno širenje upotrebe informacionih tehnologija u svim sferama života i rada, kao i na impresivne mogućnosti njihove zloupotrebe od lokalnog do nacionalnog nivoa, sa posledicama u lepezi od benignih do katastrofalnih.

         Savetovanje je organizovano u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom Komorom Beograda, Univerzitetom odbrane, Univerzitetom Singidunum i FON-om. Na Savetovanju su učestvovala 103 učesnika.

         Udruženje IT Veštak pod sloganom “Znanjem protiv zloupotreba znanja” kontinuirano nastoji da kroz različite oblike delovanja upozna javnost i sa tamnom stranom primene informacionih tehnologija, kojih korisnici Interneta u najvećoj meri nisu ni svesni. Jedan od najznačajnijih oblika delovanja Udruženja je organizovanje svake druge godine savetovanja o zloupotreni informacionih tehnologija i zaštiti.

         Ključne teme Savetovanja su razvijanje, usavršavanje i razmena stručnih znanja iz oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija, zaštite i digitalne forenzike i prenošenje tih znanja svima, a posebno onima koji nose najveću odgovornost za stanje u oblasti kriminala (policija, sudstvo i tužilaštvo).

         Za Savetovanje su prihvaćena 22 naučno-stručna rada publikovana u digitalizovanom Zborniku radova, registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije.

Z A K LJ U Č C I:

 1. Hitno pokrenuti inicijativu za izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.

 2. Nacionalna strategija bi morala biti podržana odgovarjućim zakonskim i podzakonskim aktima za oblast IT.

 3. Inicirati, osmisliti i pokrenuti široku akciju obrazovanja na svim nivoima školovanja od osnovnog do akademskog, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKO-BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo i SVESTI o potrebi ZAŠTITE kiber prostora. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IT dugoročno držati pod kontrolom.

 4. Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

 5. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 6. Ugroženost najmlađe populacije, koja živi paralelni život u virtualnom svetu u kojem su lak plen predatora svih vrsta, a usled nedostatka znanja (informatičkog vaspitanja) i životnog iskustva veoma lako postaju žrtve – morala bi da bude posebna društvena i državna briga.

 7. Neophodno je na državnom nivou reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe – Nacionalno regulatorno telo IT, Organ za zaštitu nacionalnog kiber prostora i Nacionalni tim za reagovanje u vanrednim situacijama (CERT).

 8. Zbog rapidne ekspanzije kriminala u nacionalnom kiber prostoru, učesnici Savetovanja ukazuju na neophodnost da ZITEH postane godišnja manifestacija, kako bi se javnosti u realnom vremenu predočavale opasnosti i blagovremeno ukazivalo na mogućnosti izbegavanja i otklanjanja pretnji.

Radno predsedništvo Savetovanja

ZITEH-16 Prihvaćeni radovi koje će autori prezentovati na Savetovanju

zitehOrgLogo-1

 

 

POŠTOVANI:

Objavljujemo spisak radova za regionalno naučno-stručno savetovanje ZITE-16:

 

 • Akademik prof dr Miodrag Simović, prof. dr Dragan Jovašević, prof. dr Vladimir Simović: Računarski  kriminalitet u  pravu  Republike  Srbije;

 • prof. dr Slobodan Petrović, dr Stojanović Milosav, Informaciona tehnologija u funkciji kriminala bele-kragne;

 • prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, Specifičnosti veštačenja u sudskim sporovima o poslovnim informacionim sistemima;

 • MSci Savina Gruičić, Forenzika Windowsa 10

 • dr Hatidža Beriša, kapetan fregate Igor Barišić, Bezbednosni izazovi – kiber prostor i informaciono ratovanje;

 • doc. dr. sc. Vladica Babić, Prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje borbe protiv cyber terorizma u BiH;

 • MSc Jerko Burić, Deep Web;

 • Msc Dejan Gadjovski  – Procena rizika upotrebom NIST SP 800-30 metodologije u javnoj infrastrukturnoj organizaciji za sertifikaciju prema ISO/IEC 27001;

 • doc. dr Nenad Bingulac, Msc Joko Dragojlović, Krivičnopravni osvrt na pojedine oblike ugrožavanja računarskih sistema;

 • MsSc Nevena Miladinović, MSc Nataša Simić, mr Zoran Živković, Pravni i tehnički aspekti privatnosti digitalnih podataka;

 • dr Viktor Kanižai, Zlonamerni softver dizajniran da omogući izvršavanje neovlašćenih transakcija; 

 • mr Branka Mijić, Računalni kriminal kroz prizmu zakonskih odredbi u svijetu i BiH;

 • Msc Katarina Jonev, dr Hatidža Beriša, Opasnost od kiber terorizma;

 • doc. dr Nenad Bingulac, Prekršajna odgovornost usled kršenja zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

 • MSc Nataša Simić, MSc Nevena Miladinović, mr Zoran Živković, Prevencija curenja podataka;

 • doc. dr Zvonimir Ivanović, Neke mogućnosti prikrivenog islednika kao posebne dokazne radnje u primeni kod elektronskih dokaza;

 • MSc Nevena Miladinović, MSc Nataša Simić, mr Zoran Živković, Ransomver – Evolucija i zaštita;

 • Milanović Zoran, Istraživanja ključnih termina u literaturi o infrormacionoj bezbednosti

 • mr Stevanovic M, dr Djurdjević D, Kritički pristup internetu stvari u kiber prostoru država;

 • Jovanović Miloš, Maček Nemanja, Franc Igor, Mitić Dragan,  Savremene visokotehnološke pretnje: O ranjivosti softverskih proizvoda i pretnjama;

 • Simić N, Miladinović N, Živković Z, Prevencija curenja podataka;

 • prof. dr Milan Milošević, mr Momir Ostojić, Doprinos stručnog savetnika dokazivanju u oblasti informacionih tehnologija;

 • MSc Ivaniš Nebojša, Koncept sajber oružja u računarskim i telekomunikacionim sistemima;