Biblioteka

Dobro došli

Odlučili smo da vam na stranicama našeg Web sajta ponudimo radove objavljene u Zbornicima radova sa naših naučno-stručnih savetovanja ZITEH – Zloupotrebe Informacionih Tehnologija i Zaštita. Zbornike radova sa naučno-stručnih savetovanja Registrujemo u Narodnoj biblioteci Srbije radi čega svaki publikovani rad prolazi recenziju Programskog odbora i može da se koristi kao referenca u sticanju naučno-stručnih zvanja. U predstojećem periodu namerni smo predstaviti radove naših članova objavljene i na drugim mestima. Znamo da je naziv ove stranice pretenciozan ali smo se vodili izrekom da i “Životni put svakog čoveka ma koliko dug bio počinje prvim korakom”.

Izaberite:

Zbornik radova ZITEH – 04ZITEH – 06ZITEH – 10ZITEH – 12ZITEH-14Zbornik radovaZITEH-16

PREPORUČUJEMO odabrane radove članova Udruženja:

Prof. dr Slobodan R. Petrović, DILEMA: KIBER ILI SAJBER

Polazeći od činjenice da sve šira primena informacione tehnologije, pored niza najraznovrsnijih promena, u naš život uvodi i novu terminologiju,
koja se, nažalost, olako, nekritički, a često i bez elementarnog razumevanja suštine značenja pojedinih termina, olako uvodi u naš jezik, izazivajući
probleme i dileme u njihovoj upotrebi, autor želi da u ovom prilogu ukaže na nekoliko otvorenih terminoloških pitanja i istovremeno da pokuša da
razjasni dilemu upotrebe termina: kiber ili sajber.  Više >>>>

Dubravka Komanović Kesler, APELL – SMANJENJE RIZIKA, RAZVOJ PREVENTIVE