GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA “IT VEŠTAK”

itv-memo

Upućuje Vam:

P   O   Z   I   V

za Godišnju skupštinu

Na osnovu Statuta Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije  IT VEŠTAK zakazujemo Godišnju skupštinu u sredu, 21. decembra 2016.god. sa početkom u 13 časova, u sali Privredne komore Beograda, sala na međuspratu, Kneza Miloša 12.

DNEVNI RED

 

 1. Svečano otvaranje Skupštine – pozdravni govor
 2. Izbor radnih tela zasedanja Skupštine
 3. Izveštaj o radu u prethodnom sazivu IO
 4. Finansijski izveštaj
 5. Izveštaj Nadzornog odbora.
 6. Predlog plana rada za 2017. godinu
 7. Izbor organa Udruženja
 8. Razno
 9. Koktel

 

Pozivamo Vas da prisustvujete Skupštini koja se održava u 14-oj godini od osnivanja Udruženja.

Molimo Vas da informaciju o svom dolasku ili sprečenosti pošaljete na  e-mail Udruženja: [email protected]

 

ZAKLJUČCI sa regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH-16

zitehOrgLogo-1

          Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije 3. juna 2016. godine u Privrednoj komori Srbije održalo je šesto po redu regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH-16, sa ciljem da se javnosti ukaže na rapidno širenje upotrebe informacionih tehnologija u svim sferama života i rada, kao i na impresivne mogućnosti njihove zloupotrebe od lokalnog do nacionalnog nivoa, sa posledicama u lepezi od benignih do katastrofalnih.

         Savetovanje je organizovano u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom Komorom Beograda, Univerzitetom odbrane, Univerzitetom Singidunum i FON-om. Na Savetovanju su učestvovala 103 učesnika.

         Udruženje IT Veštak pod sloganom “Znanjem protiv zloupotreba znanja” kontinuirano nastoji da kroz različite oblike delovanja upozna javnost i sa tamnom stranom primene informacionih tehnologija, kojih korisnici Interneta u najvećoj meri nisu ni svesni. Jedan od najznačajnijih oblika delovanja Udruženja je organizovanje svake druge godine savetovanja o zloupotreni informacionih tehnologija i zaštiti.

         Ključne teme Savetovanja su razvijanje, usavršavanje i razmena stručnih znanja iz oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija, zaštite i digitalne forenzike i prenošenje tih znanja svima, a posebno onima koji nose najveću odgovornost za stanje u oblasti kriminala (policija, sudstvo i tužilaštvo).

         Za Savetovanje su prihvaćena 22 naučno-stručna rada publikovana u digitalizovanom Zborniku radova, registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije.

Z A K LJ U Č C I:

 1. Hitno pokrenuti inicijativu za izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.

 2. Nacionalna strategija bi morala biti podržana odgovarjućim zakonskim i podzakonskim aktima za oblast IT.

 3. Inicirati, osmisliti i pokrenuti široku akciju obrazovanja na svim nivoima školovanja od osnovnog do akademskog, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKO-BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo i SVESTI o potrebi ZAŠTITE kiber prostora. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IT dugoročno držati pod kontrolom.

 4. Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

 5. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 6. Ugroženost najmlađe populacije, koja živi paralelni život u virtualnom svetu u kojem su lak plen predatora svih vrsta, a usled nedostatka znanja (informatičkog vaspitanja) i životnog iskustva veoma lako postaju žrtve – morala bi da bude posebna društvena i državna briga.

 7. Neophodno je na državnom nivou reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe – Nacionalno regulatorno telo IT, Organ za zaštitu nacionalnog kiber prostora i Nacionalni tim za reagovanje u vanrednim situacijama (CERT).

 8. Zbog rapidne ekspanzije kriminala u nacionalnom kiber prostoru, učesnici Savetovanja ukazuju na neophodnost da ZITEH postane godišnja manifestacija, kako bi se javnosti u realnom vremenu predočavale opasnosti i blagovremeno ukazivalo na mogućnosti izbegavanja i otklanjanja pretnji.

Radno predsedništvo Savetovanja

ZITEH-16 Prihvaćeni radovi koje će autori prezentovati na Savetovanju

zitehOrgLogo-1

 

 

POŠTOVANI:

Objavljujemo spisak radova za regionalno naučno-stručno savetovanje ZITE-16:

 

 • Akademik prof dr Miodrag Simović, prof. dr Dragan Jovašević, prof. dr Vladimir Simović: Računarski  kriminalitet u  pravu  Republike  Srbije;

 • prof. dr Slobodan Petrović, dr Stojanović Milosav, Informaciona tehnologija u funkciji kriminala bele-kragne;

 • prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija, Specifičnosti veštačenja u sudskim sporovima o poslovnim informacionim sistemima;

 • MSci Savina Gruičić, Forenzika Windowsa 10

 • dr Hatidža Beriša, kapetan fregate Igor Barišić, Bezbednosni izazovi – kiber prostor i informaciono ratovanje;

 • doc. dr. sc. Vladica Babić, Prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje borbe protiv cyber terorizma u BiH;

 • MSc Jerko Burić, Deep Web;

 • Msc Dejan Gadjovski  – Procena rizika upotrebom NIST SP 800-30 metodologije u javnoj infrastrukturnoj organizaciji za sertifikaciju prema ISO/IEC 27001;

 • doc. dr Nenad Bingulac, Msc Joko Dragojlović, Krivičnopravni osvrt na pojedine oblike ugrožavanja računarskih sistema;

 • MsSc Nevena Miladinović, MSc Nataša Simić, mr Zoran Živković, Pravni i tehnički aspekti privatnosti digitalnih podataka;

 • dr Viktor Kanižai, Zlonamerni softver dizajniran da omogući izvršavanje neovlašćenih transakcija; 

 • mr Branka Mijić, Računalni kriminal kroz prizmu zakonskih odredbi u svijetu i BiH;

 • Msc Katarina Jonev, dr Hatidža Beriša, Opasnost od kiber terorizma;

 • doc. dr Nenad Bingulac, Prekršajna odgovornost usled kršenja zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

 • MSc Nataša Simić, MSc Nevena Miladinović, mr Zoran Živković, Prevencija curenja podataka;

 • doc. dr Zvonimir Ivanović, Neke mogućnosti prikrivenog islednika kao posebne dokazne radnje u primeni kod elektronskih dokaza;

 • MSc Nevena Miladinović, MSc Nataša Simić, mr Zoran Živković, Ransomver – Evolucija i zaštita;

 • Milanović Zoran, Istraživanja ključnih termina u literaturi o infrormacionoj bezbednosti

 • mr Stevanovic M, dr Djurdjević D, Kritički pristup internetu stvari u kiber prostoru država;

 • Jovanović Miloš, Maček Nemanja, Franc Igor, Mitić Dragan,  Savremene visokotehnološke pretnje: O ranjivosti softverskih proizvoda i pretnjama;

 • Simić N, Miladinović N, Živković Z, Prevencija curenja podataka;

 • prof. dr Milan Milošević, mr Momir Ostojić, Doprinos stručnog savetnika dokazivanju u oblasti informacionih tehnologija;

 • MSc Ivaniš Nebojša, Koncept sajber oružja u računarskim i telekomunikacionim sistemima;

ZITEH-16 Regionalno naučno-stručno savetovanje 03. juna 2016. godine POZIV ZA UČEŠĆE

zitehOrgLogo-1

Pozivamo vas da učestvujete na regionalnom naučno-stručnom savetovanju  ZITEH ’16

ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA

Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije 23/II sprat
(03. juni 2016. god. sa početkom u 09.30 h.)

 

logo ZITEH-16

 

Privredna komora Srbije, Beograd, Terazije 23/II sprat
(03. juni 2016. god. sa početkom u 09.30 h.)

PROGRAMSKI ODBOR

 • prof. dr SLOBODAN R. PETROVIĆ, predsednik odbora
 • prof. dr MILOVAN STANIŠIĆ, Rektor Univerziteta Singidunum, pocasni predsednik odbora
 • akademik i sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 • prof. dr MIODRAG SIMOVIĆ
 • pukovnik prof. dr BOBAN ĐOROVIC, prorektor Univerziteta odbrane
 • prof. dr DUŠAN REGODIĆ, dekan FPI, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
 • prof. dr MILIJA SUKNOVIĆ, dekan FON
 • prof. dr MLADEN VEINOVIĆ, dekan FMI Univerzitet Singidunum
 • prof. dr BOŽIDAR BANOVIĆ, prodekan Fakultet bezbednosti
 • prof. dr ĐORĐE IGNJATOVIĆ, Pravni fakultet, Beograd
 • prof. dr IRINI RELJIN, ETF
 • prof. dr BOŽIDAR RADENKOVIĆ, FON
 • prof. dr SLOBODAN JOVIČIĆ, ETF
 • prof. dr MILAN MILOSAVLJEVIĆ, Univerzitet Singidunum
 • prof. dr BRANISLAV SIMONOVIĆ, Pravni fakultet Kragujevac
 • prof. dr MILAN MILOŠEVIC, Fakultet za poslovne studije i pravo, Union
 • dr DAMIR DELIJA, INSIG2, Zagreb, Hrvatska
 • dr BABIĆ VLADICA, Visoke škole Logos Mostar, BiH
 • dr DRAGAN ĐURĐEVIĆ, Akademija za nacionalnu bezbednost, BIA
 • prof. dr GOJKO GRUBOR, predsednik IO IT Veštak
 • prof. dr DRAGANA BEČEJSKI VUJAKLIJA, IT Veštak
 • prof. dr NAHOD VUKOVIĆ, IT Veštak
 • prof. dr LAZAR PETROVIĆ, IT Veštak
 • prof. dr ZORAN CEKEREVAC, IT Veštak

ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

 • MILORAD JOVANOVIĆ, dipl. ing. predsednik OO
 • Prof. dr ZORAN ČEKEREVAC, IT Veštak
 • dr DRAGAN SPASIĆ , IT Veštak
 • mr MOMIR OSTOJIĆ, dipl. ing. IT Veštak
 • ŽIVKO DŽENOPOLJAC, IT Veštak
 • dr SRĐAN BLAGOJEVIĆ, dipl. ing. IT Veštak
 • JELENA JOVANOVIĆ, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije
 • mr MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ, Privredna komora Srbije
 • DUŠAN BERDIĆ, dipl. ing. Privredna komora Srbije
 • STEVAN OBRADOVIĆ, Privredna komora Beograda
 • DRAGAN RISTOVIĆ, dipl. Ing. Privredna komora Beograda 

Cilj savetovanja:

Sticanje i razmena znanja o načinima i mogućnostima prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Upoznavanje javnosti sa stečenim saznanjima i potencijalnim opasnostima od zloupotreba informacionih tehnologija.

Osnovni koncept:

Na sednicama će biti prezentovani radovi po pozivu i izboru Programskog odbora.
Svi radovi po pozivu i prihvaćeni prijavljeni  radovi biće publikovani u Zborniku radova (na  CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije.

Radove slati do 25. maja 2016. god.

Mesto održavanja:
Privredna komora Srbije, Terazije 23 /II sprat, Beograd

Kotizacija: 3.000,00 RSD
Članovi Udruženja IT Veštak besplatno. 

Pozvani gosti besplatno.
Uplatom kotizacije ucesnici Savetovanja stiču pravo učešća u radu Savetovanja, Zbornik radova, i promotivni materijal.
Uplata kotizacije na račun: 200-2417740101862-32

Primalac uplate: Udruženje IT VEŠTAK, sa naznakom, Troškovi Savetovanja
Kopiju uplatnice poslati na e-mail adresu Udruženja.
Uplatu izvršiti do: 25. maja 2016. g.

OKVIRNE TEME SAVETOVANJA


 

ZLOUPOTREBE IT

 • Kriminogeni faktori
 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 • Kategorije zloupotrebe, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje
 • Nove forme zloupotreba IT
 • Metode i tehnike zloupotrebe
 • Motivi i profili izvršilaca
 • Otkrivanje i dokazivanje
 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
 • Sudsko veštačenje u oblasti IT
 • Sankcionisanje
 • Terminologija i standardi
 • Informatička etika
 • Međunarodna saradnja u oblasti
  kompjuterskog kriminala
 • Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje
  kompjuterskim incidentom

 

ZAŠTITA

 • Informaciona bezbednost
 • Politike zaštite
 • Arhitektura sistema zaštite
 • Aspekti zaštite: normativni, fizičko-tehnički i logički aspekt
 • Kripto zaštita – KEMZ i zaštita
 • TEMPEST standard i zaštita
 • Steganografija i digitalni vodeni pečat
 • Zaštita: na Internetu, baza podataka, PC
 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama
 • Metodologija zaštite web aplikacija
 • Zaštita: privatnosti i intelektualne svojine
 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija itd.)
 • Metrički sistemi u oblasti zaštite
 • Upravljanje rizikom (modeli i metode)
 • Upravljanje programom zaštite
 • Dokumenta i standardi zaštite
 • Metodologije za razvoj sistema zaštite
 • Projektovanje sistema zaštite
 • Etičko hakovanje
 • Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 • Modeli obuke

Pozivamo potencijalne autore da predlože dopunu spiska okvirnih tema i promena u vezi sa regionalnim naučno-stručnim savetovanjem ZITEH ‘16

Prijavite vaše radove!        Radove slati na e-mail: [email protected] do 25. maja 2016. g.


 

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

NASLOV RADA

(najviše dva reda)

TITLE OF PAPER IN ENGLISH

(two lines at the most)

Marko Marković1, Ivan Ivanović2

1Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

2Privredna komora Srbije

 

Apstrakt: U ovom uputstvu je opisano na koji način je potrebno pripremiti radove za ZITEH’16. Rukopis rada tehnički obraditi po ugledu na tekst ovog uputstva. Apstrakt treba da ima 100-150 reči.

Ključne reči: Uputstvo, konferencija, rad.

 

Abstract: This document presents a template for preparing the camera-ready papers for ZITEH’16.  We suggest your papers to be prepared in form of this template.  Abstract should have 100-150 words.

Key words: Document, conference, paper.

 

 1. UVOD

 

Radove pisati na srpskom jeziku. Rad treba da bude otkucan latiničnim pismom u programu MS Word. Format stranice je A4 (210x297mm). Koristiti margine 2 cm gornja i donja, 2.54 cm leva i desna, header 3.8 cm, footer 4.27 cm.

 

Maksimalni obim rada je 10 strana, uključujući tekst, slike, tabele, literaturu i ostale priloge. Rad treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na e-mail [email protected]

 

Na sredini prve stranice rukopisa, nakon jednog praznog reda, napisati naslov rada na srpskom jeziku. Ispod njega sledi naziv rada na engleskom jeziku. Koristiti font Times New Roman Bold 14 pt. Imena autora i nazive njihovih institucija pisati fontom Times New Roman 10 pt, takođe na sredini stranice. Posle naslova rada i imena autora sledi apstrakt na srpskom, a zatim na engleskom jeziku, pisan fontom Times New Roman Italic 11 pt.

 

 1. PODNASLOV

 

Podnaslove pisati fontom Times New Roman Bold, velikim slovima veličine 12 pt, kao što je prikazano u ovom uputstvu. Rad kucati običnim proredom i dvostrukim proredom između pasusa, a levu i desnu marginu poravnati (Justified). Isključivo koristiti font Times New Roman 11 pt, kojim je kucano i ovo uputstvo. Početak pasusa kucati od prve kolone.

 

Slike prikazati kao na sledećem primeru. Slike treba da budu u okviru previđenih margina i centrirane:

grafik 1

Slika 1. Naziv slike

 

LITERATURA

 

Literatura se u tekstu navodi u uglastim zagradama, po redosledu citiranja. Na primer, u [3] je pokazano …

Primer navođenja literature na kraju rada:

[1] Heizer, J. and B. Render, Operations management, Pearson Education, 9th ed, 2008.

 

 

 

Delegacija Udruženja IT veštak na međunarodnoj konferenciji DataFocus 2015

Delegacija Udruženja IT veštak

na međunarodnoj konferenciji DataFocus 2015

 

Delegacija Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije „IT veštak“ u sastavu Dragana Bečejski Vujaklija, Radoslav Petković, Ljubomir Lazić i Gorazd Zavodnik učestvovala je u radu međunarodne konferencije DataFocus 2015 koja je održana 31. marta 2015. godine u Zagrebu.

Konferenciju je organizovala hrvatska IT kompanija INsig2 koja se bavi forenzikom u oblasti informacionih tehnologija, a koja je kao zlatni sponzor učestvovala i pomogla održavanje naših Savetovanja ZITEH 12 i 14, koje je naše udruženje organizovalo 2012. i 2014.godine.

Konferencija se već četvrtu godinu za redom organizuje u cilju “približavanja evropske pravne i tehničke prakse” uz učešće eksperata iz oblasti prava i informacionih tehnologija, a odvijala se kroz plenarni i rad po sekcijama.

Konferenciju je otvorio g-din Goran Oparnica, direktor INsig2. Nakon pozdravne reči zvaničnika RH, u plenarnom delu g-đa Beatriz Sanz Redrado, direktorka Evropske kancelarije za suzbijanje prevara (OLAF), iz Belgije, govorila je o strategiji OLAF-a, edukaciji u području digitalne forenzike i uticaju strategije na finansijski interes EU. Drugo plenarno izlaganje imao je tim iz Forenzičkog naučnog centra iz Litvanije, koji je izneo njihova iskustva u forenzičkim IT ispitivanjima.

Dalji rad se odvijao u sekcijama: pravnoj, istražiteljskoj i tehničkoj. Delegacija našeg Udruženja je pratila izlaganja u istražiteljskoj i tehničkoj sekciji, kao i jednu temu (Životni ciklus elektroničkog dokaza) iz pravne sekcije. Izlaganja su se bavila teorijskim i praktičnim aspektima otkrivanja i arhiviranja digitalnih dokaza. Stručnjaci iz ovih oblasti u svojim prezentacijama izložili su metode, tehnike i iskustva u forenzičkim postupcima i procedurama.

Po rečima organizatora, ove godine je Konferenciji prisustvovalo 245 učesnika iz 18 zemalja. 

Kao prateći program konferencije, nastupili su izlagači iz osam svetskih firmi – proizvođača forenzičkog softvera: Belkasoft i ElcomSoft iz Rusije, AccessData, Guidance Software, Magnet Forensics i Oxygen Forensics iz USA, Micro Systemation iz Švedske i Nuix iz Australije. Upoznavanje sa njihovim proizvodima bilo je takođe interesantno iskustvo.

Delegacija udruženja “IT veštak” ocenjuje da je konferencija DataFocus 2015. veoma dobro koncipirana i tehnički organizovana. Prisustvo naše delegacije, saznanja i preneta iskustva mogu se korisno primeniti i u radu našeg udruženja, posebno u budućim organizovanjima skupova i savetovanja ZITEH.

 

   

Dragana Bečejski Vujaklija

Radoslav Petković

Ljubomir Lazić

Gorazd Zavodnik

Stručno savetovanje anatomija digitalnog dokaza

Udruženje IT Veštak u saradnji sa Privrednom komorom Beograda uz  podršku kolega iz MUP Srbije organizovao je i realizovao treće po redu stručno Savetovanje namenjeno pravosudnim organima: sudijama, tužiocima i advokatima pod nazivom:

 

ANATOMIJA DIGITALNOG DOKAZA


Savetovanju je prisustvovalo 85 učesnika iz Pravosuđa što dovoljno govori o zainteresovanosti istih za sticanje i razmenu znanja iz ove oblasti. Digitalni dokazi sastastavni su deo dokaza u svim sudskim predmetima počev od brakorazvodnih parnica do terorizma. Njihovo pronalaženje i povezivanje sa izvršiocima (ili utvrđivanje da nema povezanosti) imperativ je svakog veštačenja.

Udruženje je odabralo predavače i sastavilo teme za realizaciju ovog savetovanja:

 • Prof. dr Slobodan R. Petrović, „Znanjem protiv zloupotrebe IT“.

 • Prof. dr Gojko Grubor, „Anatomija digitalnog dokaza – uslovi prihvatljivosti na sudu“.

 • Mr Momir Ostojić, „Informaciona bezbednost u evropskom regulativnom i institucionalnom okviru“.

 • Mr Dušan Berdić, „Nova evropska eIDAS regulativa“.

 • Dr Vladimir Urošević, Načini saznanja za krivična dela i učinioce visokotehnološkog kriminala“.

 • Doc. dr Zvonimir Ivanović, „Pravni značaj izuzetnog digitalnog materijala i status radnji kojima bi se on izuzeo“.

 • Mr Radule Šoškić, Primeri veštačenja iz prakse.

 • Časlav Maksić, dipl. inž. Primeri veštačenja iz prakse.

 • MSc Nebojša Ivaniš, „Angažovanje IT veštaka od strane suda“.

 

Učesnici  su se pohvalno  izrazili o inicijativi i realizaciji Savetovanja te interaktivno učestvovali u raspravi o pitanjima iz pojedinih tema.

Svakako bi za neki sledeći skup ovakvog sastava bilo preporučljivo da teme Savetovanja predlože sami učesnici čime bi se ostvarili još veći efekti.
Regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH ’14 ZAKLJUČI

U saradnji sa:

Održano je peto, jubilarno regionalno naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH-14, uz aktivno učešće stručnjaka za ovu oblast iz Srbije, Hrvatske i Bosne iHercegovine.

I pored iskazanih nastojanja organizatori nisu uspeli zainteresovati organe vlasti da pokroviteljstvom podrže Savetovanje ali je zato zainteresovanost stručne i šire javnosti pokazala opravdanost ulaganja napora i sredstava u prošlost, sadašnjost i budućnost ZITEH-a.

Zlatni sponzor Savetovanja je kompanija INSIG2 iz Zagreba. Po drugi put je svojom donacijom ali i naučno-stručnim radovima pomogao u pripremi i uspešnoj realizaciji Savetovanja.

 Uobičajeno za Savetovanja ZITEH je veliko i aktivno učešće predstavnika akademske zajednice sa veoma vrednim, a istovremeno alarmirajućim i upozoravajućim naučno-stručnim radovima. Svaki, pa i ovaj put predstavnici ove zajednice upozoravaju na rastuću opasnost od zloupotreba informacione tehnologije koje su postale sastavni deo svih krivičnih dela tako da se danas govori o kiber-kriminalu kao ravnopravnom klasičnom. Prisustvo pripadnika Ministarstava odbrane i unutršnjih poslova potvrđuje postojanje velike i profesionalne informatičko-bezbednosne zainteresovanosti i svesti u državnim organima kod kojih je to imperativ u obavljanju svakodnevnih poslova. Povećana je prisutnost učesnika iz orgna državne uprave, što je svakako dobro, ali se opet radi o licima čija je to profesija.

Nažalost, Savetovanju nije prisustvovao niko od organa odlučivanja u čijoj moći je realizacija nacionalnih ciljeva koje promoviše ovaj naučnostručni skup.

Za Savetovanje je prijavljeno i prihvaćeno 26 naučno-stručnih radova, koji su publikovani u Zborniku radova "ZITEH '14" u digitalnoj formi (CD), registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-909511-3-0  COBISS.SR-ID 207869196).

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, radno telo Savetovanja, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, predlaže sledeće

Z A K LJ U Č K E:

1.                  Prvi korak u suzbijanju zloupotrebe IKT mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.

2.                  Nakon usvajanja Nacionalne strategije sledeći korak je donošenje zakonskih i podzakonskih akata za oblast IKT.

3.                  Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti široku akciju obrazovanja na svim nivoima školovanja od osnovnog do akademskog, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKO-BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo i SVESTI o potrebi lične i ZAŠTITE informacionog prostora. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom.

4.                  Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

5.                  Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IKT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

6.                  Učesnici Savetovanja su prepoznali stručni kapacitet i mogućnost da Srbija, umesto zaostajanja, ode i korak ispred evropskih tokova u sferi informacione bezbednosti, u skladu sa Predlogom direktive Evropskog parlamenta i Saveta o merama osiguranja zajedničkog visokog nivoa mrežne i informacione bezbednosti u Uniji i nude svoju stručnu pomoć Vladi Republike Srbije. Da bi se u tome uspelo neophodno je na državnom nivou, kao prvi korak, reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe –  Nacionalno regulatorno telo IKT, Nacionalni organ za informacionu bezbednost i Nacionalni tim za reagovanje u kompjuterskim vanrednim situacijama (CERT), uz hitno donošenje Nacionalne strategije informacione bezbednosti sa planom saradnje i pravnog akta (zakona) o informacionoj bezbednosti, a sve to u skladu sa navedenim predlogom evropske direktive i međunarodnim standardima.

Radno telo Savetovanja

 

 

ZITEH-14  regionalno naučno-stručno savetovanje očima medija „Iz pera, mikrofona, objektiva kamere“  

http://www.srbijadanas.com/clanak/ziteh-14-do-2020-cyber-kriminal-ce-nadmastiti-klasican-13-06-2014

http://pcpress.rs/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://vestdana.net/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://www.insig2.hr/ziteh-14-no3-18?lang=hr

https://sr-rs.facebook.com/AIF.Obavestajno.Bezbednosne.Informacije/posts/10152271073349753

http://www.vesti.rs/Ekonomija/ZITEH-14-Konferencija-o-zloupotrebama-informacionih-tehnologija.html

http://bif.rs/2014/06/ziteh-14-konferencija-o-zloupotrebama-informacionih-tehnologija/

http://www.in2.hr/en/home/-/asset_publisher/8U2S4pGTGKRd/content/insig2-na-ziteh-u/maximized

http://www.akter.co.rs/29-bezbednost/92360-konferencija-ziteh-13-juna-u-beogradu.html

http://www.mobilni.info/odrzana-konferencija-ziteh-14/

http://dnevnenovine.rs/2014/tehnologija/06/znanjem-protiv-zloupotrebe-znanja-najavljen-ziteh-14/

http://www.infogo.biz/odrzana-konferencija-ziteh-14-303844.html

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/tehnologije/aktuelno.236.html:496045-Sajber-napadi-ce-biti-nasrtljiviji-i-opasniji

http://www.pmf.kg.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=21

http://www.novimagazin.rs/vesti/sajber-napadi-ce-biti-nasrtljiviji-i-opasniji

Poštovani,                                                                                                   

Sa najvećim zadovoljstvom pozivamo Vas da uz naš moto:

 

ZNANJEM PROTIV ZLOUPOTREBE ZNANJA,

zajedno sa nama, učestvujete u organizaciji petog regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH `14, ćemo održati 13. juna 2014. godine u Privrednoj komori Srbije. Naučno-stručno savetovanje ZITEH bavi se problemima zloupotreba informacionih tehnologija i zaštite u čemu prepoznajemo i Vaš interes. U suorganizaciji ZITEH tradicionalno učestvuju Privredne komore Srbije i Beograda, Univerzitet Singidunum i FON Beograd.

 

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT veštak pred sobom ima dva osnovna cilja: da veštačenjem u sudskim i vansudskim sporovima, primenom struke i nauke, doprinese u otkrivanju i utvrđivanju istine o dešavanjima u zloupotrebi informacionih tehnologija u svim aspektima njenog korišćenja i da edukacijom stručne i zainteresovane javnosti predupređuje zloupotrebe i podiže svest o poterbi zaštiti od istih. U stvaranju potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju prvog cilja oslanjamo se na visoko-stručne, radne i moralne kvalitete svojih članova, dok za ostvarenje drugog cilja potrebno nam je razumevanje, ali i materijalna podrška šire zajednice.

 

Danas Udruženje IT veštak broji 74 redovna člana (11 doktora nauka, 21 magistara  (msc), 42 članasa VSS) i 3 počasna člana (prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Milan Milosavljević i Neda Antonić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji).

 

Na prethodna četiri naučno-stručna savetovanja ZITEH učešće je uzeo veliki broj pripadnika državnih struktura (vlada, vojska, policija, pravosuđe), univerzitetskih nastavnika (ETF, FON, KPA, VA, UNION, SINGIDUNUM), osiguravajućih društava, banki, privrednih i strukovnih udruženja, nezavisnih stručnjaka i ostalih.   

Za prezentaciju dosadašnjih rezultata postoje: zbornici radova na kompakt diskovima, registrovani u Narodnoj biblioteci Srbije,  Izveštaji i zaključci, kao i detaljni prikazi na zvaničnom sajtu Udruženja www.itvestak.org.rs.

 

U želji da zadržimo, a po mogućnosti i poboljšamo, ostvareni kvalitet i nivo Savetovanja pozivamo Vas da nam svojim SPONZORSTVOM pružite podršku, kako bi se i ovo Savetovanje uspešno pripremilo i realizovalo. Za uzvrat, mi ćemo Vam se, u granicama naših mogućnosti (u prilogu Poziv za sponzore), odužiti na nefinansijski način, što bi bilo definisano ugovorom o sponzorstvu.

 

Organizator Savetovanja: Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT Veštak, Danijelova 32 Beograd  www.itvestak.org.rs e-mail [email protected]

 

 

Beograd, 24.06.2013.                                                                                                                                                                                            Predsednik Skupštine Udruženja

                                                                                                                                                                                                                            Prof. dr SlobodanR. Petrović s.r.


 

KALENDAR PRIPREMA:

 

 • Prijavu vaših radova možete poslati na e – adresu [email protected]. Uputstvo za pisanje i okvirne teme možete pogledati na Web sajtu www.itvestak.org.rs

 • Radove dostaviti do30. maja 2014. g

 • Svi prihvaćeni radovi podležu stručnoj recenziji i ulaze u elektronski Zbornik radova koji se registruje u Narodnoj biblioteci Srbije.

 

KOTIZACIJA 3.000 RSD

Članovi IT VEŠTAK-a i pozvani gosti besplatno

 

 

 

 

 

 


PREVENCIJA JE STVAR OBRAZOVANJA, INTELEKTA, SAZREVANJA I ISKUSTVA – 
ZITEH ‘14

Uputstvo za autore radova na savetovanju ZITEH ‘14

Autorski radovi bi trebalo da sadrže uobičajena poglavlja: naslov, ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je rad izrađen, elektronska adresa autora (ukoliko je ima), kratak izvod (abstrakt) na srpskom i engleskom, koji ne bi trebalo da bude duži od 150 reči, odnosno 10 redova, listu od 4 do 6 ključnih reči, uvod, razradu, zaključak i popis korišćene literature.

Rukopis pripremiti u nekoj verziji Worda, korišćenjem fonta Times New Roman, veličina slova 12 pointa, na formatu A4 i marginama od 2,5 cm. Veličina rada ne bi trebalo da bude veća od 1 autorskog tabaka (16 strana).

Tabele, šeme, grafikoni i slike trebalo bi da budu jasni i pregledni i ugrađeni u dokument.

Numerisan popis literature se abecedno uređuje po prezimenu autora i  početnom slovu imena. Pored toga, navode se uobičajeni bibliografski podaci. Za knjigu se navodi naziv knjige, naziv izdavača, mesto i godina izdavanja. Za časopis se navodi naslov članka, naziv časopisa, broj i godinu izdanja, i strane od – do u časopisu. Za materijale sa Interneta treba navoditi i njihove Internet adrese. Nazivi knjiga i članaka se navode u originalu.

Prispeli radovi podležu uređivačkoj obradi i anonimnoj recenziji.

Rukopise u elektronskoj formi slati na e/mail adresu: [email protected]


Teme  savetovanja ZITEH ‘14

 

  ZLOUPOTREBE  IT

 • Krimogeni faktori

 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe 

 • Kategorije zloupotrebe

 • Kompjuterski kriminal

 • Kiber-terorizam

 • Obaveštajno delovanje

 • Informaciono ratovanje

 • Nove forme zloupotreba IKT 

 • Metode i tehnike zloupotrebe

 • Motivi i profili izvršilaca 

 • Otkrivanje i dokazivanje 

 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustavona i medija

 • Sudsko veštačenje u oblasti IKT

 • Sankcionisanje 

 • Terminologija i standardi 

 • Informatička etika

 • Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala 

 • Forenzički alati

 • Hardverski alati

 • Softverski alati

 • Verifikacija i validacija alata

 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)

 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)

 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom

 

  ZAŠTITA

 • Informaciona bezbednost

 • Politike zaštite 

 • Arhitektura sistema zaštite 

 • Aspekti zaštite:

 • Normativni aspekt

 • Fizičko-tehnički aspekt 

 • Logički aspekt

 • Kripto zaštita

 • KEMZ i zaštita

 • TEMPEST standard i zaštita 

 • Steganografija i Digitalni vodeni pečat

 • Zaštita baza podataka

 • Zaštita personalnih računara 

 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama

 • Zaštita na Internetu

 • Metodologija zaštite web aplikacija

 • Zaštita intelektualne svojine 

 • Zaštita privatnosti 

 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija i akreditacija) 

 • Metrički sistemi u oblasti zaštite

 • Upravljanje rizikom (modeli i metodi)

 • Upravljanje programom zaštite 

 • Dokumenta i standardi zaštite 

 • Metodologije za razvoj sistema zaštite 

 • Projektovanje sistema zaštite

 • Etičko hakovanje

 • Evaluacija i poboljšavanja procesa zaštite

 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas 

 • Modeli obuke 

 

 

 

    

Pozivamo sve članove da prisustvuju proširenom sastanku Izvršnog odbora udruženja IT Veštak

Pozivamo sve članove da prisustvuju proširenom sastanku Izvršnog odbora udruženja IT Veštak.

SASTANAK ĆE SE ODRŽATI  15. aprila sa početkom u 16 časova u PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA
Kneza Miloša 12.,  sala na međuspratu.

DNEVNI RED

1. Godišnji izveštaj o radu Udruženja:

– Organizacija i realizacija naučno stručnog savetovanja ZITEH-12,
– Veštačenja u 2012 godini, (Potrebna dokumenta za članove koji žele da veštače),
– Materijalno finansijsko poslovanje Udruženja u 2012. godini,

2. Program rada za 2013. godinu:

– Sređivanje evidencije o članstvu Udruženja (Članovi koji žele da veštače i ostali članovi) 
  dopuna podataka i dokumentacije,

– Edukacija za pravosudne organe,
– Edukacija za članove Udruženja i zainteresovane
– Pripreme za naučno stručno savetovanje ZITEH-14

 

3. R A Z N O
 

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Prof. dr Gojko Grubor

Unapređenja izbora veštaka

U cilju unapređenja izbora veštaka, a time i samog procesa veštačenja Udruženja molimo Vas da predložite kriterijume za izbor veštaka za preuzeti predmet veštačenja. Kriterijumi se mogu odnositi na elemente stepena obrazovanja, znanja i veština navedenih u CV-u svakog člana Udruženja, ali i na učestalost veštačenja, redosled u odnosu na izbor drugog člana tima za veštačenje itd. Kriterijume predložite slobodno po svom uverenju. Po prijemu predloga od svih članova, najkasnije do 15.04.2013. izabrana radna grupa će izraditi uniju skupova svih predloga i izabrati grupu kriterijuma za licenciranu programsku aplikaciju za višekriterijumsku analizu sa kojom ćemo ubuduće birati članove Udruženja za veštačenje. Aplikacija će transparentno birati timove za veštačenje, što će svaki član Udruženja moći proveriti.