ZAKLJUČCI sa regionalnog naučno-stručnog savetovanja ZITEH-16

zitehOrgLogo-1

          Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije 3. juna 2016. godine u Privrednoj komori Srbije održalo je šesto po redu regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH-16, sa ciljem da se javnosti ukaže na rapidno širenje upotrebe informacionih tehnologija u svim sferama života i rada, kao i na impresivne mogućnosti njihove zloupotrebe od lokalnog do nacionalnog nivoa, sa posledicama u lepezi od benignih do katastrofalnih.

         Savetovanje je organizovano u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom Komorom Beograda, Univerzitetom odbrane, Univerzitetom Singidunum i FON-om. Na Savetovanju su učestvovala 103 učesnika.

         Udruženje IT Veštak pod sloganom “Znanjem protiv zloupotreba znanja” kontinuirano nastoji da kroz različite oblike delovanja upozna javnost i sa tamnom stranom primene informacionih tehnologija, kojih korisnici Interneta u najvećoj meri nisu ni svesni. Jedan od najznačajnijih oblika delovanja Udruženja je organizovanje svake druge godine savetovanja o zloupotreni informacionih tehnologija i zaštiti.

         Ključne teme Savetovanja su razvijanje, usavršavanje i razmena stručnih znanja iz oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija, zaštite i digitalne forenzike i prenošenje tih znanja svima, a posebno onima koji nose najveću odgovornost za stanje u oblasti kriminala (policija, sudstvo i tužilaštvo).

         Za Savetovanje su prihvaćena 22 naučno-stručna rada publikovana u digitalizovanom Zborniku radova, registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije.

Z A K LJ U Č C I:

  1. Hitno pokrenuti inicijativu za izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, što je u nadležnosti Vlade Republike Srbije.

  2. Nacionalna strategija bi morala biti podržana odgovarjućim zakonskim i podzakonskim aktima za oblast IT.

  3. Inicirati, osmisliti i pokrenuti široku akciju obrazovanja na svim nivoima školovanja od osnovnog do akademskog, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKO-BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo i SVESTI o potrebi ZAŠTITE kiber prostora. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IT dugoročno držati pod kontrolom.

  4. Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

  5. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

  6. Ugroženost najmlađe populacije, koja živi paralelni život u virtualnom svetu u kojem su lak plen predatora svih vrsta, a usled nedostatka znanja (informatičkog vaspitanja) i životnog iskustva veoma lako postaju žrtve – morala bi da bude posebna društvena i državna briga.

  7. Neophodno je na državnom nivou reorganizovati postojeće institucionalne kapacitete i od njih formirati kao nezavisne organe – Nacionalno regulatorno telo IT, Organ za zaštitu nacionalnog kiber prostora i Nacionalni tim za reagovanje u vanrednim situacijama (CERT).

  8. Zbog rapidne ekspanzije kriminala u nacionalnom kiber prostoru, učesnici Savetovanja ukazuju na neophodnost da ZITEH postane godišnja manifestacija, kako bi se javnosti u realnom vremenu predočavale opasnosti i blagovremeno ukazivalo na mogućnosti izbegavanja i otklanjanja pretnji.

Radno predsedništvo Savetovanja

Leave a Reply