April 2013

Pozivamo sve članove da prisustvuju proširenom sastanku Izvršnog odbora udruženja IT Veštak

13. April 2013. Sastanci

Pozivamo sve članove da prisustvuju proširenom sastanku Izvršnog odbora udruženja IT Veštak. SASTANAK ĆE SE ODRŽATI  15. aprila sa početkom u 16 časova u PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA Kneza Miloša 12.,  sala na međuspratu. DNEVNI RED 1. Godišnji izveštaj o radu Udruženja: – Organizacija i realizacija naučno stručnog savetovanja ZITEH-12, – Veštačenja u 2012 godini, (Potrebna dokumenta za članove koji žele da veštače), – Materijalno finansijsko poslovanje Udruženja u 2012. godini, 2. Program rada za 2013. godinu: – Sređivanje evidencije o članstvu UdruženjaRead More