November 2012

Prof. dr Slobodan R. Petrović, DILEMA: KIBER ILI SAJBER

7. November 2012. Osnovna kategorija

Prof. dr Slobodan R. Petrović, DILEMA: KIBER ILI SAJBER Polazeći od činjenice da sve šira primena informacione tehnologije, pored niza najraznovrsnijih promena, u naš život uvodi i novu terminologiju, koja se, nažalost, olako, nekritički, a često i bez elementarnog razumevanja suštine značenja pojedinih termina, olako uvodi u naš jezik, izazivajući probleme i dileme u njihovoj upotrebi, autor želi da u ovom prilogu ukaže na nekoliko otvorenih terminoloških pitanja i istovremeno da pokuša da razjasni dilemu upotrebe termina: kiber ili sajber.  Više >>>>