Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’12

U saradnji sa:

organizovalo je četvrto po redu regionalno naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti –
ZITEH-12.

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH ’12


Savetovanje je održano pod pokroviteljstvom Digitalne agende Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo i uz podršku Ministarstva prosvete i nauke.

Zlatni sponzor Savetovanja je kompanija INSIG2 iz Zagreba.

U granicama mogućnosti Savetovanje su pomogli prijatelji ZITEH-a i udruženja IT Veštak.

Savetovanja je ostvarilo cilj da ukaže na rapidno širenje i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života, ali i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Ta činjenica nameće imperativnu i urgentnu potrebu adekvatnog odgovora na ovaj izazov, jer pasivnost i zakasnelo reagovanje mogu izazvati vrlo ozbiljne problema sa dalekosežnim posledicama.

Skupu su prisustvovali i prezentovali radove predstavnici državnih organa vojske, policije, tužilaštva, pravosuđa i akademskih institucija, kao i zainteresovane firme i pojedinci iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.

Na Savetovanju su prezentovana 23 naučno-stručna rada, koji pokrivaju sve aspekte tematike skupa, a koji su publikovani u CD Zbornik-u “ZITEH ’12”, registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-909511-2-3  COBISS.SR-ID 190893324).

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici skupa, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, jednoglasno su usvojili sledeće

Z A K LJ U Č K E:

 1. U informacionom društvu kritični resurs postaje znanje, a ključne funkcije postaju produkcija i distribucija znanja. Da bi borba protiv zloupotrebe IKT bila uspešna, moraju se permanentno razvijati bezbednosna kultura, podizati svest o potrebi zaštite informacionog prostora i generisati, objedinjavati i širiti znanja i veštine koji bi bili u funkciji sprečavanja, otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja svih vidova zloupotreba.

 2. Za uspešno suzbijanje fenomena zloupotrebe IKT učesnici smatraju da prvi korak mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve ostale aktivnosti i akcije.

 3. Nosilac ove ključne inicijative trebalo bi da bude VLADA Republike Srbije, kao državni entitet najodgovorniji za opšte stanje u naciji, koja istovremeno predstavlja najviši autoritet i ima  kapacitete potrebne za realizaciju takvog značajnog projekta. Donosioci odluka i odgovorni za stanje u ovoj oblasti treba da shvate da informaciona bezbednost bez Nacionalne strategije zaštite dopušta visok nivo improvizacije, što samo prikriva postojeće probleme i nosi ogroman rizik sa nenadoknadivim gubicima.

 4. Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti akciju za razvoj SVESTI o potrebi ZAŠTITE informacionog prostora i bezbednosno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima i akademijama, u cilju podizanja opšte INFORMATIČKE BEZBEDNOSNE KULTURE mladih na znatno viši nivo. Permanentno, sistematično informatičko obrazovanje je najbolji način da se u društvu generiše kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom. Učesnici Savetovanja su duboko ubeđeni da bi ovo, dugoročno gledano, bila jedna od najkorisnijih i najisplativijih nacionalnih investicija u razvoj informacionog društva.

 5. Neophodna je institucionalna podrška  za donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena, posebno u vanrednim situacijama i kriznom menadžmentu.

 6. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 7. Poznavanje problematike i upravljanje rizikom od sve šire zloupotrebe IKT, treba da postane DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti posebnu edukaciju iz ove oblasti, kako bi mogli uspešno i profesionalno da obavljaju svoje funkcije i u novom ambijentu.

Učesnici Savetovanja predlažu da:

 1. Udruženje IT Veštak i suorganizatori Savetovanja identifikuju i upotrebe sva raspoloživa znanja i procene rizik gubitaka koje organizacije i pojedinci mogu imati od zloupotreba IKT i podatke dostave svim institucijama i organizacijama pozvanim na Savetovanje.

 2. Svi učesnici Savetovanja, preko Udruženja IT Veštak, svojim kritičkim primedbama i sugestijama uzmu učešće u procesu javne rasprave na Predlog zakona o zaštiti informacija u IKT sistemima.

 3. Udruženje IT Veštak u saradnji sa suorganizatorima Savetovanja organizuje okrugli sto za stručnu raspravu o informacionoj bezbednosti.

 4. Organizatori, kroz različite forme, preko medija, foruma i okruglih stolova neprekidno vrše pritisak i insistiraju na proaktivnim merama državnih  i nevladinih organizacija u oblasti zaštite informacija i borbe protiv zloupotreba IKT.

 5. Obzirom na potencijalno negativne posledice zloupotrebe IKT za celokupnu privredu zemlje, potrebno je definisati i formalizovati buduću kontinuiranu saradnju Udruženja IT Veštak sa Privrednom komorom Srbije, kroz zajedničke aktivnosti i organizaciju naučno-stručnih savetovanja. Ta saradnja imala bi za cilj pre svega,  razvoj i podizanje svesti o potrebi zaštite od svih vidova zloupotreba IKT  kao i edukaciju svih zainteresovanih privrednih subjekata u Republici Srbiji.

 Beograd, 19.05.2012. god

Radno  predsedništvo Savetovanja

Regionalno naučno-stručno savetovanje ZITEH ‘12 realizovano je uz nemerljivu pomoć naših dragih sponzora i prijatelja: