Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’10

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '10

Treće naučno-stručno Savetovanje o Zloupotrebi informacionih tehnologija i zaštiti – ZITEH, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, u organizaciji Udruženja IT Veštak i Instituta za poslovna istraživanja, Univerziteta Singidunum, i u suorganizaciji sa Privrednom komorom Beograda i Privrednom komorom Srbije, održano je u Beogradu 5. i 6. marta 2010. godine.

Cilj Savetovanja je da ukaže na rapidno širenje i upotrebu savremenih informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) u svim sferama života i njihovu masovnu zloupotrebu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou. Ta činjenica nameće imperativnu i urgentnu potrebu adekvatnog odgovora na ovaj izazov, jer pasivnost i zakasnelo reagovanje mogu imati vrlo ozbiljne problema sa dalekosežnim posledicama.

Skupu su prisustvovali i prezentovali radove predstavnici vojske, policije, tužilaštva, pravosuđa, Srpske Pravoslavne crkve, akademskih institucija, privrednih komora Srbije i Beograda, informatičkog sektora i privrede iz Srbije i Republike Srpske. Na Savetovanju su prezentovana 34 naučno-stručna rada, koji pokrivaju sve aspekte tematike skupa, a koji su publikovani u CD zborniku "ZITEH '10", registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije (ISBN 978-86-90951111-6    COBISS.SR-ID 173688076).

Zlatni sponzori Savetovanja su MFC Mikrokomerc i Kompanija Dunav osiguranje, a prijatelji ZITEH-a: Informatika AD, Microsoft, 3D Caddit d.o.o . i Division multimedia.

Polazeći od potrebe pravovremenog i sveobuhvatnog sagledavanja prepoznatih problema, učesnici skupa, u cilju iniciranja neophodnih mera i akcija u institucijama sistema, jednoglasno su usvojili sledeće zaključke:

 1. U informacionom društvu kritični resurs postaje znanje, a ključne funkcije postaju produkcija i distribucija znanja. Da bi borba protiv zloupotrebe IKT bila uspešna moraju se permanentno razvijati bezbednosna kultura, podizati svest o potrebi zaštite informacionog prostora i generisati, objedinjavati i širiti znanja i veštine koji bi bili u funkciji sprečavanja, otkrivanja, dokazivanja i sankcionisanja svih vidova zloupotreba.

 2. Za uspešno suzbijanje transnacionalnog fenomena zloupotrebe IKT učesnici smatraju da prvi korak mora da bude pokretanje inicijative za HITNU izradu NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE KIBER-PROSTORA, kao najvažnijeg i najsnažnijeg pokretačkog i usmeravačkog instrumenta za sve ostale aktivnosti i akcije.

 3. Nosilac ove ključne inicijative bi morala da bude VLADA Republike Srbije, kao državni entitet najodgovorniji za opšte stanje u naciji, koja istovremeno predstavlja najviši autoritet i ima najveći kapacitet neophodan za realizaciju takvog značajnog projekta. Donosioci odluka i odgovorni za stanje u ovoj oblasti treba da shvate da se informaciona bezbednost bez Nacionalne strategije svodi na običnu improvizaciju, koja samo prikriva postojeće probleme.

 4. Paralelno sa inicijativom za izradu Strategije treba pokrenuti široku akciju bezbednosnog obrazovanja u školama, posebno osnovnim, na fakultetima i akademijama u cilju podizanja na znatno viši nivo opšte INFORMATIČKE BEZBEDNOSNE KULTURE mladih i SVESTI o potrebi ZAŠTITE informacionog prostora. Permanentno, sistemtično informatčko obrazovanje je jedini pravi način da se u društvu generišu kritična masa SVESTI i ZNANJA, koja bi garantovala da će se preventivnim i proaktivnim delovanjem zloupotreba IKT dugoročno držati pod kontrolom. Učesnici Savetovanja su duboko ubeđeni da bi ovo, dugoročno gledano, bila jedna od najkorisnijih i najisplativijih NACIONALNIH INVESTICIJA u razvoj informacionog društva.

 5. Neophodna je institucionalna podrška  u donošenju zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena.

 6. Učesnici Savetovanja posebno insistiraju na izradi, donošenju i primeni nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

 7. Poznavanje problematike sve šire zloupotrebe IKT, u sve većoj meri postaje DEO OPŠTE KULTURE našeg društva, a za državnu upravu, vojsku, policiju, sudstvo i tužilaštvo, i deo PROFESIONALNIH OBAVEZA. Zbog toga je za ove kategorije veoma bitno obezbediti ROBUSNU edukaciju iz ove oblasti, kako bi svoje funkcije i u novom ambijentu mogli uspešno i profesionalno obavljati.
  Učesnici Savetovanja predlažu da:

 8. Udruženje IT Veštak identifikuje sva potencijalna znanja i veštine sa kojima raspolažu njegovi članovi, kvantifikuje vrednost gubitaka koje organizacije i pojedinci mogu imati od zloupotreba IKT i podatke dostave svim institucijama i organizacijama, pozvanim na Savetovanje. 

 9. Svi učesnici Savetovanja, preko Udruženja IT Veštak, svojim kritičkim primedbama i sugestijama uzmu učešće u procesu javne rasprave na Predlog zakona o zaštiti informacija u IKT sistemima.

 10. Udruženje IT Veštak u saradnji sa PK Beograda i PK Srbije organizuje okrugli sto za stručnu raspravu o terminologiji u oblasti zloupotreba IKT i zaštite.

 11. Udruženje pripremi i ponudi Ministarstvu prosvete material (prezentaciju) za predavanja u trajanju od 2 školska časa za osnovne škole na temu opasnosti od zloupotreba IKT i zaštite.

 12. Udruženje, kroz različite forme, preko medija, foruma i okruglih stolova neprekidno vrši pritisak i insistira na proaktivnim merama državnih  i nevladinih organizacija u oblasti zaštite i borbe protiv zloupotreba IKT.

 

Beograd, 6.03.2010. god                                                                                                       Radno  predsedništvo Savetovanja

 

Za pripremu i realizaciju savetovanja ZITEH '10 formirani su Programski i Organizacioni odbor

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr Slobodan R. Petrović, predsednik

 • Prof. dr Milovan Stanišić, Rektor Univerziteta Singidunum, 
  počasni predsednik

 • Brigadni general, prof. dr, Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije

 • Prof. dr Mladen Vejinović, dekan FMI Univerzitet Singidunum

 • Prof. dr Dušan Regodić, dekan FPI, Univerzitet Sinergija, Bjeljina

 • dr Dragan Đurđević, Bezbednosno-informativna agencija

 • Prof. dr Ivan Bagarić, direktor Instituta za poslovna istraživanja

 • Jovan Krstić, viši savetnik u Republičkom javnom tužilaštvu

 • Lidija Komnen-Nikolić, zamenik apelacionog tužioca u Beogradu

 • Doc. dr Ivan Vulić, Generalštab Vojske Srbije

 • Prof. dr Milan Milosavljević, Univerzitet Singidunum

 • Doc. dr Gojko Grubor, predsednik IO IT Veštak

 • Prof. dr Dragana Bečejski, FON Beograd

 • Prof. dr Milan Milošević, KPA Beograd

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Vesna Pajković-Pudar, dipl.ing.el.tehn, Predsednik

 • Živko Dženopoljac, tehnički sekretar, IT Veštak

 • Mira Mihajlović, dipl.ing. IT Veštak

 • Mr Slobodan Trifković, Zavod za intelekt. svojinu

 • Mr. Nevenka Tanašćuk, IT Veštak

 • Dušan Rakić, dipl.Ing. Privredna komora Beograda

 • Slobodan Krstić, dipl.ing. SDPR

 • Zoran Ševarac, dipl.ing. NetLink Beograd

 • Snežana Batev, dipl.mat. DUNAV osiguranje

 • Dušan Bogdanović, dipl ing. Udruženje sudskih veštaka Beograda

 • Radojko Miladinović, dipl.ing. Beogradska Berza

 • Dušan Berdić, dipl.ing. Privredna komora Srbije