December 2006

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’06

15. December 2006. Stručno savetovanje

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '06 Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije IT VEŠTAK iz Beograda organizovalo je savetovanje na temu ''ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA''. Savetovanje je održano na Tari u periodu od 07.11.–10.11.2006. godine pod pokroviteljstvom MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I UZ PODRŠKU KABINETA PREDSEDNIKA VLADE. Cilj Savetovanja je bio da se ukaže na činjenicu da se, uz rapidno širenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), istovremeno stvaraju mogućnosti zloupotreba sa teško sagledivim, a još teže merljivim, posledicama, koje se mogu rangirati u rasponuRead More