Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’06

ZAKLJUČCI – NAUČNO STRUČNOG SAVETOVANJA ZITEH '06

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije IT VEŠTAK iz Beograda organizovalo je savetovanje na temu ''ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA''. Savetovanje je održano na Tari u periodu od 07.11.–10.11.2006. godine pod pokroviteljstvom MINISTARSTVA NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I UZ PODRŠKU KABINETA PREDSEDNIKA VLADE.

Cilj Savetovanja je bio da se ukaže na činjenicu da se, uz rapidno širenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), istovremeno stvaraju mogućnosti zloupotreba sa teško sagledivim, a još teže merljivim, posledicama, koje se mogu rangirati u rasponu od minornih do katastrofalnih, od lokalnih do nacionalnih i globalnih.

Skupu su prisustvovali predstavnici državnih institucija: Ministarstva odbrane, Vojske R. Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, Vrhovnog suda R. Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Zavoda za standardizaciju, Zavoda za intelektualnu svojinu, Privredne komore Srbije i velikih privrednih subjekata kao što su Naftna industrija Srbije, Telekom Srbija, Narodna banka, Informatika a.d., opštinske uprave, fakulteti i dr.

Za Savetovanje je vladalo veliko interesovanje, što se vidi po broju prijavljenih radova. Po obavljenoj recenziji prihvaćeno je 40 i publikovano u Zborniku radova a na Savetovanju prezentirano 28 naučnih i stručnih radova. Zbornik je registrovan u Narodnoj biblioteci Srbije pod oznakom ISBN 86-909511-0-5.

 Polazeći od imperativa pravovremenog sagledavanja ovog  veoma složenog i, za društvo, opasnog problema, učesnici skupa su inicirali predloge mera i akcija u institucijama sistema: 

  • Osnovna poruka Savetovanja je da se intenzivira donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena i uspostavljen sistem, odnosno podsistem informaciono-komunikacione sigurnosti, kao bitne komponente nacionalnog sistema bezbednosti, a što  predstavlja i nužan preduslov pristupanja evro-atlanskim bezbednosnim i ekonomskim integracijama.

  • Neophodna je institucionalna podrška u donošenju nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

  • Treba inicirati normativno regulisanje prevencije u oblasti zloupotreba IKT u institucijama sistema i privrednim subjektima, koji svoje poslovanje zasnivaju na primeni IKT.

  • Prezentirani radovi na Savetovanju su visoko ocenjeni od strane svih učesnika, pa je zaključeno da bi ih trebalo učiniti dostupnim što širem krugu, a kroz objavljivanje u stručnim časopisima i drugim publikacijama. Posebno je iskazano interesovanje za štampanim zbornikom, zbog čega treba obezbediti uslove da se Zbornik odštampa, bar u 50 primeraka.

  • S obzirom na aktuelnost teme i postojanje dovoljno stručnih kadrova, predlaže se organizovanje tribina na kojima bi se razmatrali problemi i inicirala rešenja

  • Neophodno je da se predstavnici iz državnih institucija, pre svega, Ministarstva nauke, Ministarstva pravde, Ministarstva odbrane,  Ministarstva unutrašnjih poslova i dr. znatno više angažuju oko organizovanja ovog i sličnih savetovanja.

  • Značajniji mediji moraju da posvete više prostora i vremena, kako Savetovanju, tako i organizatoru, budući da je IT VEŠTAK jedinstveno udruženje na ovim prostorima.

  • Podržan je predlog da se Udruženje poveže sa drugim sličnim asocijacijama kako bi zajednički radili na razrešavanju rastućih problema iz oblasti zloupotreba IKT i zaštite.

  • Potrebno je sprovoditi permanentnu edukaciju i obuku svih, a posebno rukovodećih struktura, kako bi se razvila neophodna svest o potrebi zaštite i sprečavanja zloupotreba IKT, saglasno savremenim naučnim dostugnućima u ovim oblastima.

Tara, 10.11.2006.god                                                                   Organizacioni odbor

 

GENERALNI SPONZOR SAVETOVANJA JE    BEOGRAD