Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh ’04

Zaključci – naučno stručnog savetovanja ziteh '04

Savetovanje na temu "ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA", pod pokroviteljstvom SAVETA MINISTARA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA, održano je na Tari od 31.maja do 03.juna 2004. godine.

Savetovanje je održano na inicijativu Udruženja sudskih veštaka za informacione tehnologije, a skupu su prisustvovali predstavnici Srbije i Crne Gore, uključujući kadrove iz državnih institucija: Kancelarije SCG za pridruživanje EU, Ministarstva odbrane, Vojske SCG, Zavoda za standardizaciju, Zavoda za intelektualnu svojinu,Vrhovnog suda R. Srbije, Republičkog javnog tužilaštva R. Srbije, Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, Uprava za zajedničke poslove R. Srbije, Vlade R. Srbije, Ministarstva pravde R. Srbije i Ministarstva pravde R. Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova, R. Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, R. Crne Gore, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine R. Srbije, Instituta za zaštitu zdravlja R. Srbije, Privredne komore Beograda i velikih privrednih subjekata kao što su EDB, Jugopetrol,  Telekom Srbija, Mobtel.

Generalni sponzor Savetovanja je Informatika A.D. a sponzor Agrobanka AD.

Na savetovanju su prezentovana 33 naučna i stručna rada, koji pokrivaju sve aspekte tematike skupa, a koji su publikovani u ZBORNIKU RADOVA na CD-u.

Cilj savetovanja je da ukaže na rapidno širenje informacionih tehnologija (IT) i njihovih sve češćih zloupotreba, od lokalnih do nacionalnih i globalnih razmera. Ta činjenica nameće imperativ sveobuhvatnog ovladavanja problematikom. Pasivnost i zakasnelo reagovanje dovode do ozbiljnih problema sa dalekosežnim posledicama.

Polazeći od imperativa pravovremenog sagledavanja problema, učesnici skupa iniciraju sledeće predloge mera i akcija u institucijama sistema:

  1. Osnovna poruka Savetovanja je da se inicira donošenje zakonske regulative, čijim bi odredbama ova kompleksna oblast bila pravno uređena.

  2. Neophodna je institucionalna podrška  u donošenju nedostajućih nacionalnih standarda važnih za ovu oblast, harmonizovanih sa evropskim i međunarodnim standardima.

  3. Neophodno je definisanje standarda terminologije iz oblasti IT na srpskom jeziku.

  4. Inicira se donošenja novog Zakona o uslovima za obavljanje poslova veštačenja i normativnog regulisanja veštačenja u oblasti IT.

  5. Izražava se inicijativa za normativno regulisanje prevencije u oblasti zloupotreba IT u institucijama sistema i privrednim subjektima koji obavljaju poslove od vitalnog značaja.

  6. Neophodno je obezbediti uslove da se iskoristi postojeći stručni potencijal za sagledavanje i rešavanje svih aspekata zloupotreba IT.

  7. Iniciraju se izmene odredbe čl. 225. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku R Srbije, koje se odnose  na ovlašćenje organa unutrašnjih poslova da u pretkrivičnom postupku mogu izvršiti pregled podataka na računaru iliračunarskoj mreži, odnosno drugom uređaju ili predmetu koji sadrži takve podatke, presretanje, postavljanje računarskih zamki, monitoring isl.

  8. Ukazuje se na potrebu oformljenja posebnih krivičnih sudećih veća pri Okružnim sudovima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, specijalizovanih za postupanje u predmetima računarskog kriminala i krivičnih dela koja proističu iz povreda prava intelektualne svojine, radi čega je potrebno organizovati obuku.

  9. Ukazuje se na potrebu permanentnog obrazovanja svih a prvenstveno rukovodećih struktura o problemima zloupotreba u oblasti IT.

  10. Savetovanje treba da postane tradicionalno uz analitičko-iskustveni pristup problemima zloupotreba IT.

ORGANIZACIONI ODBOR

GENERALNI SPONZOR SAVETOVANJA JE    BEOGRAD